Warning: Use of undefined constant MK_DEV - assumed 'MK_DEV' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home2/r50470soci/socialistrealism.org/wp-content/themes/jupiter/bbpress/bbpress-functions.php on line 145

ABOUT/DESPRE

 In Uncategorized

Hartă interactivă – Bază de Date – SOCIALISTREALISM.ORG – Realismul socialist în România și Republica Moldova

Arhitectura realist-socialistă a anilor 1944-1955/58 

Harta obiectivelor arhitecturale realist-socialiste ale României și Republicii Moldova.

București

B.A.C.U. 2020

RO

Harta obiectivelor arhitecturale realist-socialiste/neo classiciste/staliniste ale României și Republicii Moldova este o mică parte din cercetarea aprofundată a Asociației B.A.C.U. desfășurată pe parcursul anilor 2013-2020 pe întreg teritoriul ambelor tari . În acești ani B.A.C.U. a întreprins activități de cercetare, identificare, monitorizare, protejare și includere în inventarul asociației a obiectivelor realist-socialiste, cu intenția de a le include ulterior pe cele mai valoroase pe Lista monumentelor istorice.

Cercetarea extinsă a programului “Socialist Realism” poate fi accesată online sau în harțile publicate: Ghidul de Arhitectură „Arhitectura Realist-Socialistă – București”, ediția 2020; Ghidul de Arhitectură „Arhitectura Realist-Socialistă – Chișinău”, ediția 2020

Harta realist socialistă ale României și Republicii Moldova include circa 121 din obiectivele reprezentative ale ambelor țări. În total, harta cuprinde structuri împărțite după funcțiune în 8 secțiuni: instituții pentru educație, cult, cultură și sport (E); locuințe (L); unități comerciale şi de servicii (C); clădiri administrative și complexe expoziționale (A); clădiri pentru transporturi (T); unități hoteliere și de odihnă (S); unități medicale (H); clădiri utilitare și ansambluri industriale (U).

Obiectivele incluse sunt însoțite de informația privind autorii și anii edificării, ce transformă harta într-un instrument independent pentru identificarea arhitecturii realist-socialiste. Scopul acestei hărți este de a atrage atenția asupra unicității și valorii monumentelor arhitecturale realist-socialiste și, nu în ultimul rând, de a susține eforturile Asociației B.A.C.U. de includere pe LMI și de protejare a acestora. Chiar dacă unele sunt teoretic protejate de stat, ele se află totuși într-o stare avansată de degradare sau au fost reabilitate inadecvat.

Interactive Map – Database – SOCIALISTREALISM.ORG – Socialist Realism in Romania and the Republic of Moldova

The Socialist Realist Architecture of 1944-1955/58

The Map of Socialist Realist/Neo Classicist Architecture in Romania and the Republic of Moldova

Bucharest

B.A.C.U. 2020

EN

The map of socialist realist architecture/neo-classical/stalinist of Romania and the Republic of Moldova is a small part of the in-depth research conducted by the B.A.C.U. Association in 2013-2020 throughout Romania and the Republic of Moldova. During those years, B.A.C.U. documented, identified, monitored, protected and inventoried socialist-realist structures, with the intention to include the most valuable of them on Heritage Historic Monuments List of both country’s

The extended research, part of the “Socialist Realism” program, is  available online or in our already published volumes:the architectural guide “Realist-Socialist Architecture – Bucharest”, 2020 edition; the architectural guide “Realist-Socialist Architecture – Chisinau”, 2020 edition

The socialist-realist map of Romania and the Republic of Moldova includes some of the landmarks of both countries. Overall, it includes 121 structures organized by function into 8 sections: institutions for education, cult, culture and sports (E); housing buildings (L); commercial and service facilities (C); administration buildings and exhibition halls (A); transport buildings (T); hotels and recreation centers (S); medical centers (H); utilitarian and industrial buildings (U).

The selected structures are accompanied by a short information on authors and years of edification that turn the map into an independent tool for the identification of socialist realist architecture. The aim of the map is to draw attention to the uniqueness and value of realist socialist monuments and, last but not least, to support the efforts made by B.A.C.U. to include them on the Historic Monuments List and protect them. Even if some of the buildings are, theoretically, under the protection of the state, they are still in an advanced state of decay or have been inadequately restored.

Echipa proiect

Colectiv proiect / Project team

arh. Dumitru Rusu

arh. Sorina Varenic

Consultanți / Consultants

dr. arh. Tamara Nesterov

artist plastic Alla Rusu

Fotografii / Photographs

Departamentul foto al Asociației B.A.C.U.

Parteneri proiect / Project partners

UAR Filiala Cluj

Asociația Obștească Biroul pentru Artă și Cercetare Urbană – Moldova


Proiect cultural co-finanțat de OAR ROMANIA 

La alcătuirea bazei de date au contribuit arhitecți emeriți din România și din Republica Moldova: arh. Vasile Mitrea, arh. Ruxandra Nemţeanu, arh. Nicolai Ischimji, arh. Nicon Zaporojan, arh. Mihai Rusu, arh. Serghei Homa

This project was possible with the contribution of emeritus architects from Romania and the Republic of Moldova: arch. Vasile Mitrea, arch. Ruxandra Nemteanu, arch. Nicolai Iskimji, arh. Nicon Zaporojan, arch. Mihai Rusu, arch. Serghei Homa

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search